f t g m
  • Szczepanów

  • Szczepanów

  • Szczepanów

  • Szczepanów

Copyright 2019 - Custom text here

Strona

Historia Szczepanowa

 

Szczepanów był siedzibą rycerskiego rodu Turznitów, którego korzeni należy upatrywać w Prusach (z Turzynitów pochodzili rodzice św. Stanisława).

Według podania, rodzice przyszłego świętego byli właścicielami Szczepanowa  i to oni zbudowali w Szczepanowiepierwszy kościół.  Po otrzymaniu godności biskupiej św.Stanisław pozbył się spadku po rodzicach, można domniemywać, że Szczepanów został odkupiony przez krewnych biskupa z rodu Turznitów. W dwieście lat po śmierci biskupa Stanisława doszło do jego kanonizacji: w Asyżu i rok później, w Krakowie. Z tej okazji odbudowano w Szczepanowie stary, drewniany kościół, pochodzący jeszcze z fundacji rodziców Świętego. Sąsiednia Mokrzyska była tymczasem wsią królewską, aż do czasów Kazimierza Wielkiego. Wówczas to doszło do zawarcia umowy zamiany pomiędzy królewskim skarbnikiem a Turznitami: w zamian za oddaną skarbowi wieś Czasławice nad Rabą, otrzymali Turznici Mokrzyskę. Najwyraźniej dążyli oni do scalenia ziem wokół gniazda rodu w Szczepanowie.

Jednak plany Turznitów zostały pokrzyżowane przez rosnącą w siłę rodzinę Leliwitów - Melsztyńskich. Melsztyńscy zaczęli kawałek po kawałku odkupywać klucz szczepanowski od Turznitów  i około roku 1450 przejęli już wszystkie ich posiadłości.

Około roku 1470 urząd proboszcza szczepanowskiego objął Jan Długosz. Długosz zbudował w Szczepanowie nowy kościół, murowany, który przetrwał do dziś. Ostatnim właścicielem Szczepanowa z Melsztyńskich był Jan. Jan Melsztyński był człowiekiem niezwykle pobożnym, żarliwie pragnącym odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Modlił się, aby dane mu było zrealizować to pragnienie – za poradą księdza zbudował nawet kapliczkę w miejscu urodzin św.Stanisława w Szczepanowie.  Rada okazała się skuteczna, bo już rok później, w 1512 roku, teść Jana Melsztyńskiego zgodził się pożyczyć mu ogromną sumę pieniędzy potrzebną na podróż do Jerozolimy pod zastaw klucza szczepanowskiego. Melsztyński odbył szczęśliwie podróż do Grobu Pańskiego i powrócił do Pomianowej ale nigdy nie wykupił zastawu od swego teścia. Tak oto Szczepanów przeszedł w ręcę Czernych, mieszczan krakowskich, których fortuny dorobili się na handlu bocheńską solą.

 

Pod koniec XVI wieku w Szczepanowie powstała szkoła parafialna, która uczyła podstaw czytania i pisania niektóre z dzieci. W 1612 roku klucz szczepanowski kupują Lubomirscy, za ich czasów, Szczepanów przeżywał lata świetności. Stanisław Lubomirski wystarał się o prawa miejskie dla Szczepanowa, sprowadził włoskich architektów, wytyczył rynek, odnowił kościół parafialny i zbudował nowy kościół w miejscu kościółka postawionego 200 lat wcześniej przez Jana Melsztyńskiego. Stanisław Lubomirski zmarł jednak wkrótce, zanim większość jego pomysłów związanych ze Szczepanowem ujrzała światło dzienne.